Sigaranın Karaciğere Zararları Nelerdir?
21 Haziran 2024

Sigaranın Karaciğere Zararları Nelerdir?

Bu çalışmanın amacı, sigara toksikasyonunun karaciğer dokusunda meydana getirdiği yapısal ve biyokimyasal değişiklikler üzerinde C vitamini ve melatoninin koruyucu etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada 24 adet Wistar cinsi yetişkin dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar dört gruba ayrıldı:

  • Birinci grup sıçanlar kontrol amacıyla kullanıldı.
  • İkinci grup sıçanlara sigara inhale ettirildi.
  • Üçüncü ve dördüncü grup sıçanlara ise her gün sırasıyla melatonin ve C vitamini enjekte edildi.
Deneyin sonunda sıçanlardan eter anestezisi altında karaciğer dokuları ve kan örnekleri alındı. Dokuların bir kısmı rutin histolojik prosedürlerden geçirilerek ışık mikroskobunda incelendi, diğer kısmı ise biyokimyasal tetkiklerle analiz edildi.

Bulgular

Işık mikroskobik incelemelerde, ikinci gruptaki sıçanların karaciğer dokularında sinusoidlerde dilatasyon ve konjesyon, yer yer mononüklear hücre infiltrasyonu ve karyoreksise giden hepatositler gözlemlendi. Melatonin ve C vitamininin bir kısım koruma sağladığı tespit edildi. Biyokimyasal sonuçlarda, ikinci gruba ait karaciğer dokularında malondialdehit ve glutatyon seviyeleri ile katalaz aktivitelerinin yükseldiği belirlendi. C vitamini ve melatonin uygulamasının, karaciğer malondialdehit seviyesini anlamlı şekilde düşürdüğü, glutatyon seviyelerini anlamlı şekilde yükselttiği, ancak katalaz aktivitelerini etkilemediği saptandı.

Sonuç

Sigara inhalasyonunun lipid peroksidasyonunu ve antioksidan sistemi artırdığı, karaciğer dokusunda yapısal değişiklikler meydana getirdiği belirlendi. Bununla beraber, C vitamini ve melatonin uygulamasının sigara toksikasyonuna karşı karaciğerde kısmi bir koruma sağladığı görüldü. Sigara, günümüzün en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir ve yaklaşık 4700 farklı bileşenin birleşmesiyle oluşan karmaşık bir maddedir.

Sigaranın Toksik Bileşenleri

Sigara içimi sırasında oldukça fazla miktarda serbest radikal ve reaktif oksijen ürünleri oluşmaktadır. Sigaranın akciğer, larinks, orofarinks, böbrek, mesane, testis ve meme kanserlerine sebep olduğu belirtilmektedir. Sigaranın toksik bileşenlerinden en önemlisi nikotindir. Nikotin, doku ve serumda kolesterol, fosfolipid, trigliserit ve trigliseritten zengin lipoprotein sentezini artırmaktadır. Nikotinin lipoprotein metabolizmasını etkileyerek ateroskleroza sebep olduğu bildirilmektedir. Sigaranın içeriğinde yer alan ve oldukça toksik maddelerden birisi de kadmiyumdur. Uzun süreli kadmiyuma maruz kalınması, bu metalin karaciğer ve böbrekte birikmesine sebep olurken, akut maruz kalınması da karaciğerde birikmesine neden olmaktadır.

Kadmiyumun Etkileri

Kadmiyum uygulaması karaciğerde apoptozisi indüklemektedir. Bu anlamda, sigara dumanının uzun süre inhalasyonu karaciğer dokusunu etkilemektedir. Ratlarda yapılan deneyler sonucunda sigaraya bağlı olarak hepatositlerde lipid tanecikleri, sinusoidlerde genişleme ve düzensizlik meydana geldiği saptanmıştır.

Melatonin ve C Vitamini

Melatonin, yaşlanma karşıtı, kimyasal karsinojenlere karşı DNA'yı koruyucu etkisi bulunan ve pineal bezden salgılanan bir hormondur. Antioksidan aktivitesi, reaktif serbest radikallere karşı doğrudan etkisi ve daha fazla antioksidatif enzimleri stimüle etme yeteneği ile meydana gelmektedir. C vitamini ise kollajen, karnitin ve nörotransmitterlerin biyosentezi için gerekli olan, suda çözünebilen önemli bir vitamindir. Diyetle alınan askorbik asit, kalp hastalıklarından dolayı meydana gelebilecek ölüm insidansını düşürmektedir. Stres, sigara, alkol, ateş ve viral enfeksiyonlar kan-askorbik asit seviyesinin hızlı bir şekilde azalmasına sebep olmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, birçok organda kanserojenik etkisi olduğu bilinen sigaranın, karaciğer dokusunda meydana getirdiği hasara karşı melatonin ve C vitamininin koruyucu etkileri araştırıldı. Yapılan çalışma, sigaranın karaciğer dokusunda yapısal ve biyokimyasal değişikliklere neden olduğunu ve melatonin ile C vitamini uygulamasının bu hasara karşı kısmi bir koruma sağladığını gösterdi. Sigara, günümüzün en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam etmektedir ve bu konuda daha fazla araştırma ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sigaranın Beyne Zararları?

Sigaranın Beyne Zararları?

Sigara İçen Kadın?

Sigara İçen Kadın?

Sigara Bırakma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sigara Bırakma Duası Okunuşu ve Anlamı

Nikotinsiz Sigara Markaları

Nikotinsiz Sigara Markaları

Mentollü Sigara Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Mentollü Sigara Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Güncel

Sigara Hangi Organlara Zarar Verir?

Sigara Hangi Organlara Zarar Verir?

Güncel

Sigara Bırakma Evreleri Nelerdir?

Sigara Bırakma Evreleri Nelerdir?

Güncel

Sigara Zararları Nelerdir?

Sigara Zararları Nelerdir?

Yapay Sigara Özellikleri ve Kullanımı

Yapay Sigara Özellikleri ve Kullanımı

Sigara Depresyon Sigara Bırakma Yolları

Sigara Depresyon Sigara Bırakma Yolları

Sigara Akciğer Zararları Nelerdir?

Sigara Akciğer Zararları Nelerdir?

Sigara Bağımlılığı

Sigara Bağımlılığı

Sigaranın Mideye Zararları Nelerdir?

Sigaranın Mideye Zararları Nelerdir?

Sigara Bırakma İlacı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sigara Bırakma İlacı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sigara Baş Ağrısı Yapar mı?

Sigara Baş Ağrısı Yapar mı?

Sigara Bırakmanın Faydaları Nelerdir?

Sigara Bırakmanın Faydaları Nelerdir?

Sigaranın Anne Sütüne Zararları Nelerdir?

Sigaranın Anne Sütüne Zararları Nelerdir?

Lazerle Sigara Bırakma Tedavisi

Lazerle Sigara Bırakma Tedavisi

Sigara Bırakma Yolları Nelerdir?

Sigara Bırakma Yolları Nelerdir?

Sigara Bırakma Hapı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sigara Bırakma Hapı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sigara Kullanımı ve Zararları

Sigara Kullanımı ve Zararları

Astım Sigara İlişkisi

Astım Sigara İlişkisi

Aç Karnına Sigara İçmek Zararları

Aç Karnına Sigara İçmek Zararları

Sigara Kaç Günde Bırakılır?

Sigara Kaç Günde Bırakılır?

Sigara Alkol ve Uyuşturucunun Zararları

Sigara Alkol ve Uyuşturucunun Zararları

Sigaranın Karaciğere Zararları Nelerdir?

Sigaranın Karaciğere Zararları Nelerdir?

Sigara Çeşitleri ve Markaları

Sigara Çeşitleri ve Markaları

Sigara Böreği Tarifi ve Malzemeleri

Sigara Böreği Tarifi ve Malzemeleri

Sigaranın Sağlığa Zararları Nelerdir?

Sigaranın Sağlığa Zararları Nelerdir?